Paslaugos
Garantija

UAB "Rambyno kalnas" PVC gaminiams suteikiama 5-ių metų garantija nuo sutarties įvykdymo dienos.

Langų apkaustams, lauko durų spynoms, vyriams, durų pritraukėjams, įvairioms orlaidėms, vidaus ir lauko palangėms, apdailos darbams, kitiems lango priedams garantinio aptarnavimo terminas - 1 (vieni) metai nuo sutarties įvykdymo dienos.

Įmonė garantuoja, kad PVC gaminiai atitinka Lietuvos standartus ir kitus normatyvinių dokumentų techninius reikalavimus taikomus PVC gaminiams.

Garantija taikoma visiems trūkumams ir defektams, atsiradusiems dėl gamybos ar netinkamų medžiagų panaudojimo. Gaminiai ar jų dalys pripažinti nenaudotini dėl paslėpto gamybos broko remontuojami ar keičiami naujais Įmonės sąskaita.

Garantinis aptarnavimas atliekamas darbo dienomis nuo 800 iki 1700 valandos.


EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS:

PVC GAMINIŲ EKSPLOATAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

Norint garantuoti daugiametį plastikinių gaminių tarnavimą ir jų pirminį funkcionalumą reikalinga reguliari langų priežiūra ir profilaktiniai darbai. Klientui langų priežiūra turėtų apsiriboti jų valymu, apkaustų sutepimu ir gaminio rankenėlės atsileidusių varžtų paveržimu.  Visais kitais atvejais pastebėjus, kad gaminys pažeistas mechaniškai, kai stringa nusėdusi varčia ir reikalingas apkaustų reguliavimas patariame kreiptis į firmą kuri montavo gaminius. Nes langų reguliavimui būtina turėti specialių įrankių ir žinių.

Dėmesio!
Langų pardavėjai įsipareigoja garantiniu periodu atlikti visus gaminių reguliavimo ir derinimo darbus. Naudokitės specialistų paslaugomis ne tik garantiniu, bet ir po garantiniu periodu.

LANGO DARINĖJIMO BŪDAI. APKAUSTŲ DARBAS.

Draudžiama atidarius varčią sukinėti rankeną, nes vėliau norint uždaryti langą ir neatstačius rankenos į pradinę padėtį gali nesutapti rėmo ir varčios apkaustų detalės ko pasėkoje galimi mechaniniai gaminio pažeidimai.

Galimi sekantys varstymo būdai, kai rankenos padėtys yra sekančios:

  • Rankena nulenkta į apačią:  lango varčia uždaryta sandariai, mikroventiliacija atjungta;
  • Rankena pasukta horizontaliai: lango varčia atsidaro pilnai.Padėtis skirta gaminiui aptarnauti. Atidarius varčią patogus gaminio aptarnavimas iš lauko pusės. Taip vėdintis nerekomenduojama - varčia nefiksuota.Skersvėjo pavojus;
  • Rankena pasukta į viršų 45 laipsnių kampu: lango varčios apačia užfiksuota, lango varčia viršuje atversta, plyšys 10-15 mm.Mikroventiliacija įjungta;
  • Rankena pasukta į viršų vertikaliai : lango varčios apačia užfiksuota, o varčios viršus atverstas, plyšys 100 mm. Vėdinimosi padėtis. 

PVC GAMINIŲ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS.

PVC gaminių paviršių valyti neagresyviomis, neabrazyvinėmis buitinėmis priemonėmis, naudojant servetėles iš medvilnės, vilnos ar celiuliozės.

Dėmesio!
Saugokite plastiko paviršių nuo benzino, įvairių tirpiklių, acto rūgšties, skysčio lako nuėmimui ir panašių priemonių, ardančių gaminių paviršių ar sukeliančių metalinių detalių koroziją. Tarpines saugokite nuo mineralinių alyvų ir riebalų (dizelinas, žibalas, bitumas, terpentinas, ...). Tarpinės paveiktos benzino, angliavandenių taip pat ir aromatizuotų angliavandenių išbrinksta. Šis procesas dalinai grįžtamas. Atliekant apdailos darbus būtina uždengti sumontuotus gaminius polietileno plėvele, saugoti nuo teršalų ir mechaninio pažeidimo. Statybos metu, pjaunant diskiniais pjūklais ar virinant metalą saugokite, kad karšto metalo žiežirbos nepatektų ant plastiko ir stiklo paviršiaus.Sprendimas : Coral solutions